سازمانها واحزاب سیاسی

در باره کمپین نه به جمهوری اسلامی

March 12, 2021

نویسنده: مجید- بدون آنکه قصد زدن نفوس بد داشته باشم و از همین ابتدا با آرزوی موفقیت برای کمپین "نه به جمهوری اسلامی" باید خدمت فعالان سیاسی عرض کنم که این حرکت جدید ادامه همان منشور 91، کنفرانس استکهلم و لندن و غیره است که مشخصا آقای شهریار آهی و شرکاء در براه اندازی آنها…

گفتگوی رادیو ایرآوا با دکتر کاظم موسوی

October 29, 2012

گفتگوی رادیو ایرآوا با دکتر کاظم موسوی سخنگوی حزب سبزهای ایران. موضوع: آشنایی با اهداف و اصول حزب سبزهای ایران.

با مطرح شدن دوباره موضوع تشکیل جبهه همبستگی ملی، رادیو ایرآوا تصمیم گرفته است تا برای معرفی برخی از تشکلاتی که امکان پیوستن آنان به این جبهه وجود دارد به گفتگو بنشیند. این هفته گفتگوی ایرآوا با حزب سبزهای ایران را می شنوید. دکتر کاظم موسوی سخنگوی حزب سبزهای ایران دارای درجه دکترای مهندسی در زمینه مهار علمی و دفع مواد زاید صنعتی خطرناک در کشورهای در حال توسعه بخصوص دفع اصولی زیرزمینی آنان از طریق استفاده از تکنولوژی آسفالت می باشد. وی در زمینه زیست محیطی ایران تحت حاکمیت آخوندها، مقالات متعددی از جمله در نشریه ایران زمین منتشر کرده است. او از بنیانگذاران حزب سبزهای ایران است و از فعالان اصلی و شناخته شده اتحادیه حقوق بشری “بمب را متوقف کنید” یا “Stop the Bomb”
و یکی از اعضای هیات موسس این اتحادیه می باشد

Share Button

بیرون آمدن نام مجاهدین خلق از لیست تروریستی آمریکا، یک ضربه اساسی بر رژیم حاکم بر ایران

October 1, 2012
بیرون آمدن نام مجاهدین خلق از لیست تروریستی آمریکا، یک ضربه اساسی بر رژیم حاکم بر ایران

هموطنان گرامی، وزارت خارجه آمریکا در روز جمعه هفتم مهر ماه ۱۳۹۱ رسما نام سازمان مجاهدین خلق از لیست تروریستی این کشور را حذف کرد و به این ترتیب تلاش مستمر و بی وقفه بیش از یکدهه سازمانیافته ترین نیروی اپوزسیون ایران به ثمر رسید.

اعتراض به تحرکات سازمان کاسمی و مماشاتگران با جمهوری اسلامی در برلین

May 8, 2012
اعتراض به تحرکات سازمان کاسمی و مماشاتگران با جمهوری اسلامی در برلین

در اعتراض به مماشات گران با رژیم ایران و شعارهای آنان مبنی بر کم کردن فشار از روی جمهوری اسلامی، تعدادی از ایرانیان آزادیخواه و آلمانی های نگران از فعالیتهای عوامل رژیم در برلین با حمل پلاکاردهایی با مضمون افزایش فشار بر ملاها، مخالفت با جنگ و سرنگونی بدون قید و شرط رژیم ایران در…

وزارت خارجه آمریکا و کوبلرعلیه اشرف!!

March 22, 2012

مصاحبه رادیو ایرآوا با کاظم موسوی، سخنگوی حزب سبزهای ایران برای اولین بار افشا می کند: اسناد ویکی لیکس: توطئه وزارت خارجه آمریکا و مارتین کوبلر علیه اشرف را افشا می کند و از مواضع جانبدارانه حزب سبزهای آلمان از رژیم ایران می گوید.

March 19, 2012

کارزار ضد ایرانی نایاک بر علیه مجاهدین خلق

August 2, 2011
کارزار ضد ایرانی نایاک بر علیه مجاهدین خلق

حزب سبزهای ایران این حرکت ضد ملی و ضد ایرانی نایاک و تریتا پارسی بر علیه مجاهدین خلق را محکوم کرده و یکبار دیگر تاکید می کند که برچسب تروریستی بر روی مجاهدین خلق تنها و تنها محصول سیاست مماشات دولت آمریکا در زمان آقای کلینتون و وزیر خارجه اش خانم مادلین آلبرایت برای خشنود…

پیام قتل هاله سحابی عدم اصلاح پذیری فاشیسم مذهبی است

June 2, 2011
پیام قتل هاله سحابی عدم اصلاح پذیری فاشیسم مذهبی است

رژیم جمهوری اسلامی در تازه ترین جنایت خود هاله سحابی را در کمال بی رحمی در مراسم تشیع جنازه پدرش به قتل رساند. این جنایت هولناک و ضرب و شتم افراد حاضر در مراسم از سوی نیروی انتظامی و اوباش اطلاعات و بسیج برگ دیگری از شقاوت رژیم بر تاریخ سراسر جنایت و سرکوب و…

فرمانده آمریکایی حفاظت اشرف: گزارشها در باره مجاهدین بر پایه شایعات است

April 19, 2011
فرمانده آمریکایی حفاظت اشرف: گزارشها در باره مجاهدین بر پایه شایعات است

سرهنگ مارتین، فرمانده نیروی آمریکایی حفاظت از کمپ اشرف طی سالهای ۲۰۰۵ ـ ۲۰۰۶ در کنفرانس واشینگتن در روز پنجشنبه ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین ۱۳۹۰)، که به دنبال حمله به اشرف تشکیل شده بود، شرکت و سخنرانی کرد. وی در این کنفرانس بر پایه تجربه و شناخت خود از مجاهدین طی مدتی که در اشرف…

نامه وارده: اندر حکایت محکوم کردن شرمگینانه جنایت در اشرف

April 17, 2011
نامه وارده: اندر حکایت محکوم کردن شرمگینانه جنایت در اشرف

دوستان ساختار شکن باور کنید که با اصلاح طلبان و آنانیکه مجاهدین را شیطان و تروریست می دانند نمی توان همبسته شد