قیام۱۳۹۶

کوبیده شدن مهر جدایی دین از حکومت بر جنبش

January 31, 2018
کوبیده شدن مهر جدایی دین از حکومت بر جنبش

مردم در کوچه و خیابان با امتناع از تکرار شعارهای مذهبی، بوضوح مهر سکولاریسم را بر قیام کوبیدند. حتی در مواردی که یک مبارز مورد هدف مستقیم تیر نیروهای سرکوبگر قرار می گرفت، مردم اکیدا از گفتن لا الله الالله خودداری کردند. در شهر اراک قیام کنندگان، بلندگویی که از سوی دستگاه سرکوب در میان…