انتخابات

ایران بان: فرشته قاضی

June 20, 2009

:خامنه ای به موسوی: یا پذیرش نتایج یا ترک ایران ها آرتز می نویسد خامنه ای به موسوی اولتیماتوم داده است که یا به نتایج انتخابات تن می دهد و یا ناچار بزندگی در تبعید و خروج از ایران است. پیشتر خامنه ای از موسوی خواسته بود در نمازجمعه در کنار او بایستد همچنانکه او…

نامه عاشقانه صفار به خامنه ای

June 20, 2009
نامه عاشقانه صفار به خامنه ای

محمدحسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سرمقاله امروز روزنامه ایران به خطبه های رهبر معظم انقلاب پرداخت و نوشت: