گفتگوی رادیو ایرآوا با دکتر کاظم موسوی

October 29, 2012

گفتگوی رادیو ایرآوا با دکتر کاظم موسوی سخنگوی حزب سبزهای ایران. موضوع: آشنایی با اهداف و اصول حزب سبزهای ایران.

با مطرح شدن دوباره موضوع تشکیل جبهه همبستگی ملی، رادیو ایرآوا تصمیم گرفته است تا برای معرفی برخی از تشکلاتی که امکان پیوستن آنان به این جبهه وجود دارد به گفتگو بنشیند. این هفته گفتگوی ایرآوا با حزب سبزهای ایران را می شنوید. دکتر کاظم موسوی سخنگوی حزب سبزهای ایران دارای درجه دکترای مهندسی در زمینه مهار علمی و دفع مواد زاید صنعتی خطرناک در کشورهای در حال توسعه بخصوص دفع اصولی زیرزمینی آنان از طریق استفاده از تکنولوژی آسفالت می باشد. وی در زمینه زیست محیطی ایران تحت حاکمیت آخوندها، مقالات متعددی از جمله در نشریه ایران زمین منتشر کرده است. او از بنیانگذاران حزب سبزهای ایران است و از فعالان اصلی و شناخته شده اتحادیه حقوق بشری “بمب را متوقف کنید” یا “Stop the Bomb”
و یکی از اعضای هیات موسس این اتحادیه می باشد

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *