نشریات

پریاپوس (1)

October 1, 2010

از همان اول احساس کردم که پریاپوس از ایرانیها خوشش نمی آید

جمع آوری نشریه “اتوپیا” از صحن دانشگاه امیرکبیر

December 9, 2008
جمع آوری نشریه “اتوپیا” از صحن دانشگاه امیرکبیر

ظهر امروز نشریه دانشجویی اتوپیا به دلایل واهی از صحن دانشگاه امیر کبیر جمع آوری شد.

اقدام غیر اخلاقی و انتشار مصاحبه های مجعول توسط ایسنا

November 8, 2007
اقدام غیر اخلاقی و انتشار مصاحبه های مجعول توسط ایسنا

هنگامی که مادر علی عزیزی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و عضو بازداشت شده شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، از مصاحبه با خبرنگار این خبرگزاری امتناع ورزید. خبرنگار مذکور به عنوان این که “سوالاتی دارد تا بتواند مساله را پیگیری کند و مصاحبه ای در کار نیست” سوالاتی را مطرح نموده و سپس این سوالات را با…

استعفای مدیر عامل خبرگزاری دولتی ایلنا

July 4, 2007
استعفای مدیر عامل خبرگزاری دولتی ایلنا

بي‌‏مهري‌‏ها و بعضاً بي‌‏اخلاقي‌‏هايي كه با كمال تاسف امروز به رويه‌‏اي لايتغير در جامعه ما تبديل شده است، موضوعي نيست كه بتوان آن را در اين سطور گنجاند و از آن سخن بر زبان راند.

قهوه خانه نشين‌هايى که فقط وراجى مى‌کنند

May 15, 2007
قهوه خانه نشين‌هايى که فقط وراجى مى‌کنند

وزير فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي با متهم كردن برخي رسانه هاي منتقد به قهوه خانه نشينان وراج ،ضمن تكذيب شايعه عنوان شده درباره استعفاي معاون خود،اين رسانه ها را به دستگاه شايعه ساز تشبيه كرد.

عذرخواهي‌ BBC از رژیم

May 5, 2007
عذرخواهي‌ BBC از رژیم

BBC به‌ علت‌ گمراه‌ کردن‌ افکار عمومي‌ در پخش‌ اخبار مربوط به‌ نظاميان‌ بازداشتي‌ انگليس‌ در ايران‌ عذر خواهي كرد.