گزارش تصویری

حسینیه جماران زیارتگاه صلح طلبان آمریکائی شد

February 26, 2013
حسینیه جماران زیارتگاه صلح طلبان آمریکائی شد

حسن داعی، ۲۵ فوریه ۲۰۱۳ لیلا زند که در همکاری تنگاتنگ با رحیم مشائی، صدها تن از صلح طلبان (قلابی) آمریکائی را به ایران برده تا با رژیم مهرپرور و صلح دوست آخوندی دوست شوند، این ساده لوحان آمریکائی و واماندگان جنگ سرد را به حسینیه جماران هم میبرد تا با ساده زیستی خمینی بعنوان…

اهداف رژیم ایران از حمله به سفارت بریتانیا

December 7, 2011

هدف اصلی خامنه ای و سپاه، ارعاب جامعه بین المللی بمنظور جلوگیری از تحریم نفتی و یا دخالت نظامی در سوریه است. رژیم به غرب و بخصوص اوباما میگوید که در برابر فشار کوتاه نخواهد آمد و منطقه را به آشوب میکشد. تضعیف جناح احمدی نژاد و روحیه دادن به نیروهای خودی و منطقه ای…

بیانیه شورای صنفی دانشگاه امیرکبیر ۱۲ مهر ۹۰ (4)

October 5, 2011

بیانیه شورای صنفی دانشگاه امیرکبیر ۱۲ مهر ۹۰ (3)

October 5, 2011

بیانیه شورای صنفی دانشگاه امیرکبیر ۱۲ مهر ۹۰ (2)

October 5, 2011

» بیانیه شورای صنفی دانشگاه امیرکبیر ۱۲ مهر ۹۰ (1)

October 5, 2011

گزارش فوروم ایرانیان از اعتراض هموطنان به حضور احمدی نژاد در نیویورک

September 26, 2011

December 9, 2010

زهرا رهنوردتأثيرگذار ترين متفکر برتر سال 2009

December 3, 2009
زهرا رهنوردتأثيرگذار ترين متفکر برتر سال 2009

چرا دختر ایرانی نه؟

October 7, 2009