Posts Tagged ‘ رضا پهلوی ’

تفکر سلطنت به مثابه یکی از دو مانع اصلی بر سر تشکیل اپوزسیون فراگیر کنار رفت

March 20, 2021

نویسنده: بامشاد - پخش نوار صوتی آقای رضا پهلوی در 8 مارس مبنی بر ترجیح ایشان به جمهوری در مقابل سلطنت، آب پاکی را بر روی خود ایشان و بسیاری دیگر که امید به بازگشت سلطنت به ایران داشتند ریخت. صرفنظر از جلز و ولز تعداد اندکی جوجه فاشیست که در دو تلوزیون مورد حمایت…

در باره کمپین نه به جمهوری اسلامی

March 12, 2021

نویسنده: مجید- بدون آنکه قصد زدن نفوس بد داشته باشم و از همین ابتدا با آرزوی موفقیت برای کمپین "نه به جمهوری اسلامی" باید خدمت فعالان سیاسی عرض کنم که این حرکت جدید ادامه همان منشور 91، کنفرانس استکهلم و لندن و غیره است که مشخصا آقای شهریار آهی و شرکاء در براه اندازی آنها…