آرزوی کردستان بزرگ با چاپ تمبر

March 11, 2021

نویسنده: هدایت –

اقلیم کردستان به مناسبت دیدار پاپ، رهبر کاتولیکهای جهان، اقدام به چاپ تمبری کرد که ظاهرا به آخوندها در تهران و اردوغان در آنکارا فشار وارد کرده است. در پس زمینه این تمبر که نیمرخ پاپ بر رویش نشان داده می شود، نقشه کردستان بزرگ آمده است. موضوع مورد مناقشه دیگر استفاده از زبان کردی بجای عربی بر روی تمبر است.

طی سالهای گذشته، روابط و مناسبات ترکیه با اقلیم کردستان متفاوت با برخورد تهدید آمیز سپاه قدس با اربیل بوده است. ترکیه شاهراه حیاتی اقتصادی اقلیم است حال آنکه رژیم ایران همواره با زبان زور با حاکمان اقلیم سخن گفته و همچنان می گوید. همگان حمله حشدالشعبی، سگهای وحشی سپاه قدس به اقلیم کردستان پس از برگزاری رفراندم استقلال آنهم با چراغ سبز وزارت خارجه و دفاع ترامپ را بیاد داریم.

برای خنثی کردن حملات امروز تهران و آنکارا، یک مسئول اقلیم به صحنه دوید و گفت انتشار تمبر از سوی مقامات اقلیم نبوده و تعدادی هنرمند سر خود دست به این اقدام زدند. حتی مسئول اقلیم جرات نکرد که بگوید اگر مشکل شما نقشه است، استفاده از زبان کردی به شما چه مربوط؟

از درنده خویی رژیمهای حاکم بر ایران و ترکیه که بگذریم، یعنی به عنوان یک واقعیت بپذیریم، ضعفهای تاریخی کردها همواره یکی از مشکلاتشان در بدست آوردن خواستهایشان بوده و همچنان ادامه دارد. آنها همیشه یا گول رژیمهای خودشان و یا همسایه را خورده اند، یا به آنها توهم داشته اند و یا با تیغ کشیدن به روی یکدیگر به دشمنانشان کمک کرده اند. مثال در این موارد بسیار است. از جنگهای حیدر نعمتی کومه له-حزب دمکرات در ایران، جنگهای بارزانی-طالبانی در عراق گرفته تا مذاکره دکتر قاسملو با سپاه، همکاری یه کتی با رژیم ایران، همکاری نوبتی کردهای سوریه با تهران، آنکارا و دمشق و … همه و همه تنها بخش کوچکی از اینهاست.

عدم شفافیت در اعلام مواضع برای بدست آوردن دل طرف حسابهای مختلف، یکی دیگر از مشکلات احزاب کرد در همه بخشهای مختلف است. به عنوان مثال حزب دمکرات کردستان ایران را در نظر بگیریم. سالها از بیان صریح راجع به آرزوی استقلال طفره می رفت. بعد مسئله فدرالیسم را مطرح کرد که خیلی هم خوب بود. سپس در ادبیاتش از روژ هلات (به معنی کردستان شرقی) برای نام بردن از کردستان ایران استفاده کرد. از این نوع مثالها برای تغییر اتحاد میان کردهای هر کدام از کشورها با دولتهای همسایه آنقدر مثال فراوان است که مثنوی هفتاد من می شود.

بدون شک پس از سقوط جمهوری اسلامی و برگزاری نظر پرسی آزاد در کل ایران و در مناطق مختلف ایران بطور جداگانه، نه تنها مشکل کردستان ایران بلکه مشکلات منطقه ای بسیاری حل خواهد شد.

*نظرات ارائه شده در اینجا و مقالات دیگر در “صفحات دیگر”  از آنِ نویسندگان آن است. سایت ایرانِ سبز هیچ مسئولیتی در قبال نظرات مطروحه ندارد.

Share Button

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *