نمایشات مشمئز کننده تحت عنوان روز قدس

مهر ۱۴, ۱۳۸۶

روز جمعه ۱۳ مهر امسال، رژیم جمهوری اسلامی بیشتر از سالهای گذشته بر شیپور پروپاگاندای خود در مراسم مضحک روز قدس دمید. پس از واکنش خشم آلود مردم نیویورک بر علیه حضور احمدی نژاد در این شهر، رژیم تمامی عناصر خود اعم از کارگزار، اصول گرا و دو خردادی را به صحنه کشاند تا به “دیکتاتورحقیر و بی رحم” و نیروهای در حال ریزش خود در داخل روحیه دهد.

روز باصطلاح قدس که در روز ۱۳ مرداد ۱۳۵۸ توسط خمینی جنایتکار ابداع شد، امسال با آب و تاب بیشتری توسط تمامی جناحهای جمهوری اسلامی و در ادامه سیاستهای ماجراجویانه احمدی نژاد برگزار شد. ویژگی نمایشات امسال در مقایسه با سالهای گذشته به نمایش گذاشته شدن عدم توانایی مانور جناحهای باصطلاح اطلاح طلب بود بطوریکه همه آنها عملا وادار به پشتیبانی و تایید مواضع ضد بشری احمدی نژاد مبنی بر نابودی مردم اسرائیل شدند. از سوی دیگر تایید مواضع جنایتکارانه احمدی نژاد توسط رقبای ۲ خردادی نوعی دلداری در برابر تحقیر جهانی احمدی نژاد و انزوای بین المللی فاشیسم مذهبی نیز بشمار می رفت.

حزب سبزهای ایران نمایشات مشمئز کننده روز قدس را که در ادامه ماجراجویی های جنگ افروزانه رژیم در منطقه وبرای برهم زدن صلح پایدار در خاور میانه صورت می گیرد، محکوم می کند.

حزب سبزهای ایران

۱۴ مهر ۱۳۸۶

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *