حسن داعی: پیدایش راست افراطی در تاریخ معاصر ایران

مرداد ۱۱, ۱۴۰۲
یکی از موضوعات بسیار مهم و کمتر پرداخته شده در تاریخ ایران که ریشه در تفکرات راست افراطی و نژادپرستانه در دوران کنونی دارد. اهمیت موضوع وقتی بیشتر می‌شود که دریابیم رژیم جمهوری اسلامی بخوبی از کارت راست افراطی و نماد سلطنت در سالهای اخیر و بخصوص پس از آغاز انقلاب ژینا استفاده کرده و آنرا به مثابه ترمز جنبش زن_زندگى_آزادى‌ و ابزار افتراق در فضای مجازی بکار برده است.

رشته توییت (حسن داعی) درباره نشریه ایران باستان (ارگان فکری کانون ایران باستان) که در زمان رضا شاه و با موافقت دربار منتشر میشد و از مهمترین مبلغان نازیسم و فاشیسم هیتلری در ایران بود که صلیب شکسته نازیسم را روی قبای اهورمزدا درج میکرد.
عکس ها از آرشیو کتابخانه دانشگاه منچستر

ایران باستان

تبلیغ شاهنشاهی و قدرت مطلقه شاه

تبلیغ فاشیسم و نازیسم هیتلری

 

 

مجله ایران باستان مدعی بود که آرم فاشیسم هیتلری «نشان آریا نژادان برای خوشبختی و نجات از گرفتاری» است

 

 

ایران باستانُ ایرانیان را از نژاد آریایی و هم نژاد با آلمانی ها معرفی میکرد و مدعی بود که صلیب شکسته نازیسم، از نشانه های متعلق به ایران باستان با قدمتی دو هزار ساله است.

 

 

 

Share Button

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *