قتل شاهرخ زمانی، جنایتی دیگر در دولت تدبیر

شهریور ۲۳, ۱۳۹۴

shahrokh-zamani1رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی یکبار دیگر جنایت آفرید و این بار بیرحمانه  در زندان گوهردشت، شاهرخ زمانی، فعال سیاسی و کارگری را به قتل رساند. مرگ شاهرخ زمانی در روز ۲۲ شهریور در شرایطی توسط مسئولان زندان گوهردشت اعلام شد، که به گفته همبندانش علیرغم فشارهای مستمر و شکنجه های گوناگون، در سلامتی دوران زندان خود را می گذراند.

شاهرخ زمانی چندین بار در گذشته توسط رژیم دستگیر و زندانی شده بود ولی هرگز دست از اعتراض و مبارزه با دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران برنمی داشت.  او از جمله زندانیانی بود که برخلاف افراد خودی که باصطلاح اصلاح طلب نامیده می شوند هرگز اجازه دیدار با خانواده در بیرون را نداشت و هرگز به مرخصی نرفت. شاهرخ زمانی پیشاپیش طی نامه ای هوشیارانه نقشه قتل خود توسط ماموران زندان را افشاء کرده بود.

حزب سبزهای ایران این جنایت بزرگ رژیم در دولت روحانی را به شدت محکوم کرده و از همه محافل سیاسی و حقوق بشری می خواهد که رژیم و ایادی جنایتکارش را تحت هر عنوان در داخل و خارج از کشور افشاء کنند.

حزب سبزهای ایران

۲۳ شهریور ۱۳۹۴

Share Button

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *