زباله متعفن در تریبون نماز جمعه اصفهان

فروردین ۲۵, ۱۳۹۳

rah-fryeمحمد تقی رهبر، امام جمعه اصفهان در نماز جمعه این هفته در مخالفت با خاکسپاری ریچارد فرای، محقق، شرق شناس و ایرانشاس مشهور آمریکایی گفت که امت مسلمان مانع دفن زباله متعفن و جاسوس سیا در اصفهان و کنار زاینده رود خواهند شد. بلافاصله پس از اتمام نماز جمعه، جمعیت چند ده نفره ای از اوباش بسیجی در حمایت از گفته های نماینده خامنه ای در اصفهان دست به تظاهرات زده و خواستار عدم ورود جنازه ریچارد فرای به ایران شدند. دکتر فرای وصیت کرده بود که پس از مرگ در کنار زاینده رود به خاک سپرده شود.

همگان نمایش مسخره احمدی نژاد در سال ۲۰۱۰ را بیاد دارند که با نام همایش ایرانیان (ساندیس خور) خارج از کشور در تهران برگزار شده بود و طی آن احمدی نژاد با تقدیر از وی، حتی قباله یک خانه در اصفهان را نیز به دکتر فرای تقدیم کرده بود، اکنون با فتوای امام جمعه اصفهان، نه تنها اقدامات احمدی نژاد مورد تمسخر قرار گرفته است بلکه ریچارد فرای با صفات زباله و جاسوس در تریبون “مقدس” نماز جمعه مورد خطاب قرار می گیرد.

آنچه که در این ماجرا قابل تامل است، تقابل با اعمال و سیاستهای احمدی نژاد توسط امام جمعه بی مقدار اصفهان  نیست بلکه جنگ و جدال میان جناحهای فعلی حکومت است که بر سر هر موضوعی جناج مقابل را در تنگنا قرار می دهند. باند خامنه ای- کیهان و سپاه برای بی اعتبار کردن حسن روحانی و جواد ظریف در محافل بین المللی اکنون جنازه ریچارد فرای را در آمریکا روی هوا نگاه داشته و از دادن ویزا برای دفن او در اصفهان خودداری می کنند. آخوند روحانی نیز در مقابل حملات جناج مقابل از یکسو و نامه نگاری های خانواده دکتر فرای، طرفهای خارجی و داخلی از سوی دیگر سکوت کرده و نمی خواهد برای موضوعی که فایده آنچنانی برای او و جناحش ندارد، وارد دعوا شود.

ماجرای مرگ و خاکسپاری ریچارد فرای یکبار دیگر عدم اختیار، دست بستگی و بی کفایتی دولت حسن روحانی در جمهوری اسلامی را به نمایش می گذارد که تقریبا از دخالت در تمامی زمینه های حکومتی منع شده است. خامنه ای به صراحت دولت روحانی را از دخالت در امور منطقه، از لبنان و سوریه تا عراق و فلسطین برحذر داشته است. سیاستهای جمهوری اسلامی در خاور میانه و امور بین المللی مستقیما تحت نظر خامنه ای و حاج قاسم سلیمانی اداره می شود. درامور داخلی از اقتصاد تا امنیت و اطلاعات و فرهنگ و غیره نیز این سپاه و باندهای مافیایی رژیم هستند که تصمیم می گیرند. حسن روحانی و محمد جواد ظریف تنها در مورد مذاکرات اتمی آنهم به صورت نیم بند در مصدر کار قرار گرفته اند که به قول خامنه ای “برای شکستن جو جهانی” به نفع نظام ابتکار به خرج داده و به خیال خود بتوانند در تحریمهای کمر شکن جامعه جهانی اخلال ایجاد کنند. جالب اینجاست که مماشات گران داخلی و خارجی با بوق و کرنا می خواهند به همه بباورانند که آخوند روحانی و جواد ظریف قادرند تا سیاستهای زیربنایی جمهوری اسلامی را که پایه های اصلی نظام به شمار می روند، تغییر دهند.

اکنون حسن روحانی، آچمز شده در چمبره مشکلات سیاسی و اقتصادی حتی توان پرداخت یارانه های ماهیانه  احمدی نژادی را هم ندارد و وعده بهبود اوضاع اقتصادی را به سر خرمن برداشته شدن تحریمهای بین امللی پس از موفقیت تخیلی مذاکرات هسته ای موکول می کند. در این اوضاع نابسامان، رئیس جمهور تدبیر و اعتدال خود را در مقابل فتوای امام جمعه ناقابل اصفهان و دستجات چماقدار جناج مقابل هر چه بیشتر خوار و خفیف می بیند.

اینها دعوای میان جناجهای مافیایی رژیم است که ربطی به مردم ایران ندارد. تا آنجا که به مردم ایران برمی گردد، زباله متعفن سران حکومت از صدر تا ذیل، از رهبر و رئیس جمهورگرفته تا امام جمعه های دست چین شده خامنه ای هستند. مردم ایران به خوبی دریافته اند که نه از مذاکرات هسته ای حاصلی بدست می آید و نه در این رژیم آینده ای برایشان متصور است. این واقعیت هر روز بیشتر به اثبات می رسد که نظام جمهوری اسلامی به عنوان زباله متعفن دیگر حتی قابل بازیافت نیست و باید در تمامیتش سوزانده شوند.

Share Button

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *