Posts Tagged ‘ OpIran ’

درسهایی از ۵۰ روز اول انقلاب

آبان ۱۶, ۱۴۰۱
درسهایی از ۵۰ روز اول انقلاب

سخن سیاسی روز | پنجاه روز از شروع انقلاب ۱۴۰۱ می‌گذرد. در این مدت دو نیروی روبروی هم، یعنی اکثریت قریب به اتفاق مردم و آزادیخواهان در یکسو و رژیم فاسد و خونریز در سوی دیگر، با یکدیگر چنگ در چنگ شدند. این رویارویی نابرابر که از سوی رژیم تمامی امکانات نظامی یک کشور، لایه‌های…