Posts Tagged ‘ هیرکانی ’

مافیای سد سازی همچنان به تخریب محیط زیست ادامه می‌دهد

شهریور ۶, ۱۴۰۲
مافیای سد سازی همچنان به تخریب محیط زیست ادامه می‌دهد

خبرها حاکی از آنست که مافیای سد سازی قصد دارد بر روی سجاد رود در منطقه ی بندپی شرقی بابل سد بسازد. احداث این سد به جنگل‌های هیرکانی آسیب وارد خواهد کرد