Posts Tagged ‘ هفته جهانی آب ’

هفته جهانی آب در استکهلم

شهریور ۶, ۱۴۰۲
هفته جهانی آب در استکهلم

جایزه آب استکهلم امسال که به مثابه جایزه نوبل برای آب محسوب می‌شود به اندرو رینالدو برای تحقیقات بسیار مهم او در باره شبکه رودخانه‌ای و اهمیت آن برای گسترش محلولها، موجودات آبزی و امراض، اهدا شد