Posts Tagged ‘ موشک باران اقلیم کردستان ’

اعلام حمایت از فراخوان احزاب کردستان

مهر ۷, ۱۴۰۱
اعلام حمایت از فراخوان احزاب کردستان

حزب سبزهای ایران از فراخوان احزاب کردستان برای #اعتصابات_سراسری و عمومی در روز شنبه ۹مهر در اعتراض به موشک باران اقلیم کردستان و مقر احزاب کردستان حمایت می‌کند.