Posts Tagged ‘ معامله قرن ’

احتمال عدم موفقیت “معامله قرن” افزایش می‌ یابد

خرداد ۱۳, ۱۳۹۸
احتمال عدم موفقیت “معامله قرن” افزایش می‌ یابد

دلایلی که احتمال موفقیت "معامله قرن" را کم می‌کند: عدم شفافیت کاخ سفید در طرح راه حل دو دولت حمایت بیش از حد ترامپ از یکی از جناجهای داخلی اسرائیل انتقال زودرس سفارت آمریکا به اورشلیم و بستن دفاتر نمایندگی فلسطین در واشنگتن نبودن وزارت خارجه در راس هیات نمایندگی و بی‌تجربگی جرد کوشنر،داماد ترامپ…