Posts Tagged ‘ رئیسی جلاد ’

سخنرانی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور قاتل رژیم ملاها در مجمع عمومی سازمان ملل

شهریور ۲۱, ۱۴۰۲
سخنرانی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور قاتل رژیم ملاها در مجمع عمومی سازمان ملل

در 19 سپتامبر 2023، در حالی که اعتراضات "زن، زندگی، آزادی" در اولین سالگرد ترور دولتی ژینا، مهسا امینی در ایران برگزار میشود، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور قاتل رژیم ملاها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد.