Posts Tagged ‘ اعدام ’

اعدام حداقل ۷۴ زندانی در ماه گذشته- سخنگوی حزب سبزهای ایران

شهریور ۲۱, ۱۴۰۲
اعدام حداقل ۷۴ زندانی در ماه گذشته- سخنگوی حزب سبزهای ایران

رژیم ملاها در ماه گذشته حداقل 74 زندانی را اعدام کرده است (به گزارش هه‌نگاو). در میان آنها 34 نفر از اقلیت های ملی هستند: 16 بلوچ، 10 کرد و 8 زندانی به اتهام جرایم مواد مخدر.

و اعدام شد

خرداد ۱۳, ۱۳۹۳
و  اعدام شد

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی سرانجام علیرغم اعتراضات داخلی و بین المللی به حکم اعدام غلامرضا خسروی، این زندانی سیاسی را در روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ اعدام کرد. رژیم از وحشت اعتراضات مردمی، حاضر به تحویل پیکر بیجان آقای خسروی به خانواده اش نشد. ما این ضایعه دردناک را به خانواده، دوستان و همرزمان غلامرضا…

برای جلوگیری از اعدام غلامرضا خسروی بکوشیم

خرداد ۱۰, ۱۳۹۳
برای جلوگیری از اعدام غلامرضا خسروی بکوشیم

بنا بر کزارشات رسیده، رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی قصد دارد زندانی سیاسی، غلامرضا خسروی را اعدام کند. رژیم به خانواده آقای خسروی گفته است که این زندانی سیاسی در سحرگاه روز یکشنبه ۱۱ خرداد اعدام خواهد شد. ما از همه گروههای سیاسی و اجتماعی در ایران می خواهیم که برای جلوگیری از اعدام غلامرضا خسروی…