اشتباه مجدد آمریکا در مشارکت جمهوری اسلامی در امور افغانستان

ریچارد هالبروک، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان اعلام کرد که رژیم ایران در

کنفرانس بررسی مسائل افغانستان که در رم پایتخت ایتالیا برگزار می شود، شرکت داده

خواهد شد. همچنین کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز  روز گذشته در گزارش روزانه

خود در مقابل خبرنگاران گفت که ایران با افعانستان رابطه دارد و ما در گذشته نیز در مورد

افغانستان مستقیما با ایران کار کرده ایم.

ظاهرا دولت آمریکا می خواهد یکبار دیگر تجربه شکست خورده دو سال گذشته را به بوته

آزمایش بگذارد و آزموده را دوباره بیاموزد. شکست مذاکرات ژنو در باره مسائل اتمی رژیم در

اکتبر 2009 پایان تمامی تلاشهای دولت اوباما برای مذاکره و احتمالا دستیابی به راه حل

منطقی برای پروژه اتمی رژیم بود. اکنون گرچه موضوع مباحثات ظاهرا چیز دیگری است، اما

آخرین دست و پا زدنهای خط مماشات برای براه آوردن نظام اسلامی مشاهده می شود. بدون

شک دولت اوباما و کارشناسان مربوطه با مشکلات جدی در این زمینه روبرو هستند، چرا که

اوضاع بطور کلی با دو سال پیش تفوت دارد. اکنون تحریمهای نسبتا جدی توسط کنگره آمریکا و

اتحادیه اروپا وضع شده است که براحتی حتی با فرض محال عقب نشینی کامل رژیم از مواضع

هسته ای و غیر هسته ای خود قابل رفع و رجوع نیست. در شرایط کنونی حتی رژیم جمهوری

اسلامی نیز نسبت به گذشته برای هر گونه مانوری برای فریفتن افکار عمومی جهانی و

سوخت رسانی به ماشین مماشات در غرب عاجز است. آنجه که باقی خواهد ماند یک

شکست دیگر برای تلاشهای مماشات گرانه با رژیم ایران و یک آبرو ریزی سیاسی برای دولت

اوباما است که کمکی به وضعیت نه چندان جالب دمکراتها در انتخابات ماه آینده مجلس

نمایندگان و سنای این کشور نیست