مصاحبه با دکتر کاظم موسوی زاده، مسئول بخش محیط زیست حزب سبزهای ایران

خرداد ۲۱, ۱۳۸۲

به مناسبت يازدهمين سالگرد برگزاري كنفرانس محيط زيست سازمان ملل متحد در ريو- 21 تا 24 خرداد 1371 مصاحبه با دكتر كاظم موسوي زاده، مسئول بخش محيط زيست حزب سبزهاي ايران

چشم اندازهای فردا، اقتصاد و صنعت سبز

خرداد ۱۲, ۱۳۸۲

بخش پایانی در قسمتهای قبل برخی از مشکلات و بحران مواد زاید گوناگون در ایران و شهر تهران باختصار تشریح شد. مشکلات و عوارض آلودگیهای همه جانبه و فزاینده زباله های شهری و صنعتی، تا حدود زیادی مستقیما زاییده سیاستهای نادرست است

در مورد ضایعات زباله های صنعتی شهر تهران

خرداد ۱۱, ۱۳۸۲

بر طبق آمارهای موجود، 50 درصد كل صنايع توليدي و كارخانه هاي بزرگ ايران در شهر صنعتي تهران با مساحت بيش از 800 كيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر 14 ميليون نفر ، مستقر بوده و این کارخانجات از جمله با شاخصهاي زير به فعاليتهاي مختلف صنعتي و اقتصادي مشغول هستند:

اوضاع مشکلات دفع مواد زاید صنعتی و خطرناک

خرداد ۱۰, ۱۳۸۲

رشد و توسعه پروژه هاي صنعتي و مهار صحيح مشكلات زيست محيطي و اكولوژيك برآمده از فعاليتهاي صنعتي، در روند سياست توسعه اقتصادی پايدار نقش اساسی را ایفا می کند. بطور مثال كاهش آلودگي هاي مواد زايد توليدي می تواند به عنوان راهنما در ارزيابي رشد اقتصادي مترقي در يك كشور سهم بسزایی داشته باشد.…

وضعیت مواد زاید شهری و صنعتی در ایران- مشکلات و چشم اندازها

خرداد ۹, ۱۳۸۲

فقدان یک مدیریت علمی و عملی و همه جانبه و جامع برای دفع مواد زاید گوناگون در سطوح زندگی و فعالیتهای مختلف در کشور یکی از مهمترین مشکلات و مسایل عدیده بهداشتی و زیست محیطی طی بیست و چهار سال حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران است. اخبار و گزارشات موجودی که در مطبوعات حکومتی در…

به مناسبت روز زمین

اردیبهشت ۲, ۱۳۸۲

دوم اردیبهشت، روز جهانی زمین

عشق به طبیعت و جنگل در فرهنگ ایران باستان

فروردین ۱, ۱۳۸۲

بدون ترديد يكي از عوامل عمده و مهم بوجود آمدن تمدنهاي بزرگ و شكوفا در تاريخ كشورمان، در ميان ملل باستاني، وجود شرايط زيست محيطي و تنوع فراوان منابع طبيعي در ايران بوده است.

توسعه پایدار در ایران،مشکلات توسعه اقتصاد و صنعت تحت حاکمیت آخوندها

اسفند ۲۰, ۱۳۸۱

كشور ايران با مساحت گسترده اي برابر با 1648000 كيلومتر مربع، به لحاظ جغرافياي سياسي و ارزش اقتصادي بسيار مهم، بين منطقه خزر و خليج فارس قرار داشته و از ظرفيت هاي زيست محيطي و قدرت اكولوژيك فوق العاده فراواني در مقياس جهاني برخوردار مي باشد.

کنوانسیونها، برنامه ها و اتحادیه های بین المللی محیط زیست

اسفند ۱۵, ۱۳۸۱

�کنوانسیون وین� در باره حفاظت از لایه ازن ( مورخ ۲۲ مارس ۸۵ )- الحاق ایران به کنوانسیون ۷ آذر ۶۸٫ ماده واحده: کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه ازن، مشتمل بر یک مقدمه و ۲۱ ماده و ۲ ضمیمه و نیز متن پروتکل مونترال در مورد مواد کاهنده لایه ازن، مصوب ۱۶ سپتامبر…

سرکوب سازمان های غیر دولتی زیست محیطی در حاکمیت آخوندها

دی ۲۰, ۱۳۸۱

با توجه به عوامل و مشكلات اكولوژيك در بحران كنوني ايران، به يقين مي توان گفت كه مبناي همه مشكلات زيست محيطي و آلودگي، تخريب و چپاول گسترده منابع طبيعي و ملي در كشورمان، بيش از آنكه محصول عوامل فرهنگي، علمي و يا فني باشد، به غايت موضوعي سياسي بوده و ناشي از وجود سياستهاي…