Posts Tagged ‘ narges mohamadi ’

نقدی بر مراسم روز جهانی زن با شرکت نرگس محمدی و هادی خرسندی

March 9, 2021

نویسنده: هدایت – شاید بتوان گفت که برنامه ۸ مارس خانم نرگس محمدی و آقای هادی خرسندی جالبترین برنامه اجرا شده به مناسبت روز جهانی زن بود. سخنان شجاعانه خانم محمدی در باره شکنجه های اعمال شده بر زنان زندانی، سلول انفرادی و انواع و اقسام آزار و اذیتهای حکومت بسیار شنیدنی بود. چند نکته…