چپ سرنگونی‌طلب در مقابل چپ حکومتی دژبانگی

August 28, 2023
چپ سرنگونی‌طلب در مقابل چپ حکومتی دژبانگی

آرتمیس زرین کوب | وقتی علی خامنه‌ای رهبر رژیم ایران در دی ۱۳۹۶ از خطر چپ مارکسیستی در دانشگاه گفت و نسبت به مبارزه با آن تاکید کذد، ناگهان در دانشگاه جریانی تحت نام سوسیالیسم| و مارکسیسم به وجود آمد که در تمام گفتار خود به چپ سرنگونی‌طلب حمله میکرد

پاسخگویی در صحنه سیاسی ایران یک مقوله نادر است

August 28, 2023
پاسخگویی در صحنه سیاسی ایران یک مقوله نادر است

بامشاد | در کشورهایی که دمکراسی به معنی آزادی و رقابت احزاب را تجربه کرده‌اند، پاسخگویی و احساس مسئولیت برای مواضع اتخاذ شده و اشتباهات فاحش سیاسی یک امر بدیهی است. اما در صحنه سیاسی ایران، پاسخگو بودن در قبال اشتباهات سیاسی بزرگ امری بعید یا غیرممکن است

سالروز حمله رژیم اسلامی ایران به کوردستان

August 20, 2023
سالروز حمله رژیم اسلامی ایران به کوردستان

آرتمیس زرین‌کوب | ۲۸ مرداد، سالروز حمله تجاوزکارانه رژیم اسلامی ایران با ارتش اشغالگر و سپاه پاسداران تروریستی خود به سنگر آزادی و دموکراسی یعنی کوردستان است

تبلیغات واقع بینانه برای سالگرد مهسا

August 13, 2023
تبلیغات واقع بینانه برای سالگرد مهسا

بامشاد | با وجود آنکه شرایط جامعه انفجاری است و هر لحظه امکان دارد با یک جرقه شهرهای مختلف کشور شاهد بروز قیامهایی از نوع سال گذشته باشد، اما بالا بردن انتظار عمومی برای وقوع یک رویداد بزرگ در سالگرد مهسا عاقلانه نیست. رژیم حاکم هیچ راه حلی برای هیچکدام از معضلات جامعه ندارد و…

هیچ راه حلی برای مشکل محیط زیست وجود ندارد

August 12, 2023
هیچ راه حلی برای مشکل محیط زیست وجود ندارد

هادی | محیط زیست ایران نیز مانند همه موضوعات حیاتی دیگر مثل اقتصاد و معیشت، سرپناه و کار و بهداشت در پشت یک عامل کلیدی قفل شده است و آن رژیم حاکم است. در حقیقت هیچ راه حلی برای هیچ مسئله حیاتی در ایران تا وقتی که این حکومت پابرجاست وجود ندارد. باقی حرفها بجز…

بازنشستگان معترض، حامل مشعل مبارزات روزانه، همان نسل 57 هستند

August 11, 2023
بازنشستگان معترض، حامل مشعل مبارزات روزانه، همان نسل 57 هستند

فریدون | طی سالهای اخیر، یکی از ترفندهای جماعت فاشیستهای سلطنت طلب به تاسی از مرادشان ترامپ در آمریکا انگ زدن، برچسب زدن و نامگذاری‌هایی بوده که در نظرشان مخالفانشان را مطرود و مغموم کنند. نسل پنجاه و هفتی، ارتجاع سرخ و سیاه و ترهاتی از این دست، برخی از این نامگذاری‌ها بوده است

آخر زمان در هاوایی

August 10, 2023
آخر زمان در هاوایی

هدایت | حتما صحنه‌های آخر زمانی در جزیره ماووی در ایالت هاوایی آمریکا را دیده‌اید. برخی این اتفاق همزمان آتش سوزی و توفان را کار خدا می‌دانند و بعضی‌ها نمونه‌ای از تغییرات اقلیمی. آنگونه که شاهدان واقعه گزارش کرده‌اند، صحنه‌های آتش سوزی همانند فصل نهایی سریال بازی تاج و تخت بود که دنریس سوار بر…