دستگیری 16هزار و 225نفر طی 9ماه در وحشت از گسترش اعتراضهای اجتماعی

January 12, 2007

سركرده انتظامی رژیم در استان خراسان جنوبی,دستگیری 16هزار و 225نفر طی 9ماهه اول سال جاری خبر داد.


سركرده انتظامی رژیم در استان خراسان جنوبی, از دستگیری 16هزار و 225نفر طی 9ماهه اول سال جاری در این استان خبر داد. پاسدار نكوئی كه با خبرگزاری حكومتی فارس مصاحبه می كرد, همچنین از كشته شدنِ 11نفر توسط مأموران رژیم خبر داد و آنها را اشرار نامید.
در وحشت از گسترش اعتراض های اجتماعی, همچنین رژیم آخوندی مزدوران بسیجی خود را در این استان افزایش داده است. سركرده انتظامی خراسان جنوبی, با اعلام این خبر گفت: در پاسگاه‌های عملیاتی تمام شهرستان‌های استان یك گروه از بسیجیان مستقر شده‌اند .

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *