محکومیت ایران در دادگاه آمریکا برای انفجار عربستان

December 22, 2006

یک قاضی در آمریکا برای بازماندگان انفجار در عربستان که رژیم ایران در آن نقش داشته مبلغ ۲۵۴ میلیون دلار حکم صادر کرده است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *