راه‌اندازي گشت هوايي محيط زيست در تهران

April 12, 2007

پایش زیست محیطی یا برای سرکوب اعتراضات اجتماعی؟

Share

One Response to راه‌اندازي گشت هوايي محيط زيست در تهران

  1. m
    May 1, 2010 at 1:56 am

    گشت هوايي محيط زيست تهران به منظور سود جويي قوام الدين بزرگيان -ركتر صدوق- رحماني معاون اسبق اداري مال محيط زيست استان تهران و شركت فروشنده پرآور پارس متعلق به … تشكيل شد در اين مدت سودجوييهاي از كنار آن شد ومسئولين نظارتي درسكوت هستند آنقدر افتضاح در آن به بار آمده كه پاي خيلي گنده تر از فاطمه جوادي در آن گير است و مدير كل فعلي محيط زيست استان تهران حتي ميترسد از احياي مجدد اين بالگرد كه يكسال است در كنار يك فرودگاه نظامي در شمال غرب تهران رهاشده و قطعات آن مورد غارت شركت پيمانكار قرار گرفته خلبان آن ناچار به استعفا گرديد تا نفرات بيشتري از كنر اين گشت هوايي پول كلاني به جيب بزنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *