مفسد فى الارض در پارلمان آمريكا ( پرويز صياد)

January 8, 2007

شايد خبر داشته باشيد كه يكى از راه هاى گرفتن تخفيف در مجازات براى متهمين در آمريكا كنار آمدن با مراجع قضائى است،


فى المثل همين آقاى باب نى اگر به چند فقره از جرائمى كه به آن متهم شده بود محكوم مى شد، سواى پرداخت جريمه مالى سنگين چه بسا مابقى عمر را بايد در زندان مى گذرانيد. اما او از طريق وكلاى خود با مراجع قضائى معامله مى كند كه: من به يكى دو جرم منتسبه به خود اعتراف مى كنم به شرط آن كه مابقى را شما ناديده بگيريد يا مسكوت بگذاريد!
ده سال محكوميت زندان براى آقاى باب نى براى آن است كه به روابطش با كارچاق كن معروف «جك آبرامُف» اعتراف كرده است. جك آبرامف كه كارش شكار نمايندگان و مقامات ديگر براى مناسبات غيرقانونى در قبال گرفتن رشوه بود، سال گذشته كوس رسوائى اش نواخته شد و پته چند سياستمدار و دولتمردفاسد به روى آب افتاد. باب نى به روابطش با اين كارچاق كن چون پاى چند فاسد ديگر هم در ميان است اعتراف مى كند، تا مابقى جرائم از جمله مناسباتش با جمهورى اسلامى برملا نشود. اما با وجودى كه در محكوميت وى به اين «مناسبات» اشاره اى نمى شود، از راه يافتن آن به رسانه هاى كنجكاو نتوانسته اند جلوگيرى كنند. از جمله هفته نامه نيوزويك (در ژانويه ۲۰۰۶) از قول وكلاى كنگرسمن باب نى، آورده بود: ارقام هزينه هاى او كه به خرج كمپانى Nigel Win Field به لندن رفته بود در اختيار مراجع قانونى قرار گرفته است. Nigel Win Field كه در قبرس دفتر و دستك دارد كارش حق العمل كارى در صنايع هوائى است. از آقاى باب نى خواسته شده بود در دستيابى و خريد قطعات يدكى هواپيما و غيره براى جمهورى اسلامى از نفوذ پارلمانى خود استفاده كند كه ايشان هم البته از طريق وزيرخارجه وقت آمريكا، آقاى كالين پاول، كوتاهى نكرده بودند! از طرفى آسوشيتدپرس روابط آقاى باب نى را با يك كارچاق كن معروف ديگر گزارش داد كه متولد سوريه است و «فواد آل زياد» ناميده مى شود و او هم حق العمل كار و واسطه اى است براى خريد مايحتاج فنى براى جمهورى اسلامى. «فواد آل زياد» يك قمارباز هميشه پلاس در كازينوهاى انگلستان است و در آنجا به «خپله» شهرت دارد.
اين نوع «مناسبات» تا اين اواخر به دايره شناخت ايرانيان مقيم واشنگتن راه نيافته بود. براى آنها باب نى كه چند سالى در ايران گذرانده و فارسى كم و بيش مى دانست، بيشتر از طريق دو ايرانى ديگر كه روابط عمومى و خصوصى اش را با جمهورى اسلامى مى چرخاندند شناسائى مى شد، دو كتاب خوانده مزبور هوشنگ امير احمدى متصدى باج سبيل و كمك رسانى مالى و تريتا پارسى رايزن فرهنگى و به اصطلاح مشاور روابط خارجى است! گفت: نوكر ما خود چاكرى داشت!
از ميان ايادى جمهورى اسلامى در آمريكا هوشنگ اميراحمدى شناخته شده ترينشان است. فقط معلوم نيست هر بار كه خود را كانديداى رياست جمهورى در ايران معرفى مى كند چرا از وى ردصلاحيت مى شود با اين همه مراتب چاكرى و فرمانبردارى؟ برخلاف اميراحمدى، ترتيا پارسى جز براى ايرانيان مقيم واشنگتن كه شاهد خوش خدمتى هايش تاكنون براى جمهورى اسلامى بوده اند، براى مابقى ناشناخته مانده است.
سايت ايرانيان دات كام، درباره اين شخص مى نويسد: «او كه خود را President of National Iranin American Council معرفى مى كند، پيش از آمدن به آمريكا چند سالى در سوئد بوده است… او تاكنون نشان داده است كه در خدمت حفظ منافع رژيم اسلامى است و در حالى كه مدام براى سازش با اين رژيم و بقاى آن فعاليت دارد، عجيب است كه خود را يك ايرانى به تبعيد آمده هم مى نامد!»
به هر حال اين آقا به عنوان رئيس شورائى كه نام برده شد- شورائى كه چند نفر بيشتر نيستند اما خودشان را نماينده ايرانيان خارج كشور به مشتى سياستمدار بى خبر قبولانده اند- مى گويد در دعوت و سفر اخير محمد خاتمى به آمريكا نقش اصلى و پشت پرده را به عهده داشته است.
در واشنگتن، مخالفان نظام ولايت فقيه، طبيعى است مشكوك باشند به شخصى كه هنوز شهروند اين كشور نشده شوراى ملى ايرانيان آمريكائى را راه اندازى مى كند! و هنوز از راه نرسيده مشاور امورخارجى يك نماينده پارلمان آمريكا مى شود! به اين ترتيب انگ فرستاده جمهورى اسلامى و به طور اخص رفسنجانى، با اعتبارات كافى براى خرج كردن و احتمالاً رشوه دادن مثل جاى مهر روى پيشانى اين آقائى كه مى گويد زرتشتى هم هست، براى برخى قابل تشخيص است.
حال بايد ديد با بهم ريختن كاسه كوزه ارباب آمريكائى… اين دو آقاى كتاب خوانده رشته هاى فعلاً از هم گسيخته را چگونه به هم خواهند دوخت و كدام سياستمدار فاسد ديگر را براى حفظ منافع جمهورى اسلامى در امريكا به تور خواهند انداخت.
به هر حال ماجراى كنگرسمن باب نى مثل جريان قتل هاى زنجيره اى در مسكو، نشان مى دهد در زمينه سياسى هر جاى جهان مفسد فى الارضى كشف شود دوروبرش رد پائى از عوامل ملايان به حكومت رسيده قابل رويت خواهد بود. منتهى در جائى مقلدند مثل كپى بردارى از متد قتل هاى زنجيره اى مسكو و در جاهائى مرجع تقليدند مثل كاه و يونجه رسانى به آخور
مفسدى چون كنگرسمن باب نى
برگرفته از :سین جیم چل تیکه

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *