« ایران از برنامه هسته ای خود عقب نشینی نمی کند»

January 8, 2007

علی خامنه ای تاکيد کرد که ايران از دستاوردهای هسته ای خود نمی گذرد و مقامات جمهوری اسلامی نيز حق ندارند از اين دستاورد بگذرند

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *