آمار مبتلايان و مرگ حاصل از HIV / ايدز در كشور

January 6, 2007

شمار مبتلايان به ‌١٤هزار و ‌٩٠ تن رسيد ‌١٧٦٠ مبتلا جان خود را از دست دادند

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *