سالروز حمله رژیم اسلامی ایران به کوردستان

August 20, 2023

۲۸ مرداد کردستان

آرتمیس زرین‌کوب

۲۸ مرداد، سالروز حمله تجاوزکارانه رژیم اسلامی ایران با ارتش اشغالگر و سپاه پاسداران تروریستی خود به سنگر آزادی و دموکراسی یعنی کوردستان است!
کوردستان نخستین سنگر و دژی بود که در مقابل رژیم اسلامی ایران از فردای انقلاب ۱۳۵۷ مقابل اسلامیست‌ها ایستاد، به یک معنی میشود گفت که انقلاب اسلامی در تنها نقطه‌ای از ایران رخ نداد کوردستان بود! احزاب و مردم کوردستان از فردی انقلاب ۱۳۵۷ به وضوح اعلام کردند دموکراسی، خودمختاری ملیت‌ها و جدایی دین از دولت در چارچوب تمامیت ارضی ایران، موضعی مترقی که در آن زمان تنها سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، سازمان پیکار، سازمان مبارزان کمونیست، حزب سوسیالیست کارگران ایران و احزاب کوردی کومه‌له و دموکرات آن را اعلام کردند….
گرچه حزب دموکرات کوردستان ایران در آن مقطع سعی داشت از موضعی صلح‌طلبانه در مقابل رژیم اسلامی ایران موضع بگیرد اما کومه‌له هیچگاه دست از حملات به رژیم اسلامی ایران برنمیداشت و در ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ که حزب کومه‌له اعلام موجودیت کرد فورا جمهوری اسلامی ایران را وصله ناجور جامعه ایران خواند!
در حالی در سراسر ایران همگی در مدح و ستایش رژیم اسلامی ایران سخن می‌گفتند تا نظر خمینی رهبری وقت را جلب کنند که شاید به آن‌ها مقام و کرسی بدهد و حتی خمینی را نماینده خود معرفی می‌کردند، کومه‌له در نشریات خود حتی خدای اسلامیون را زیر سوال میبرد!
در رفراندوم آری یا نه به جمهوری اسلامی، کومه‌له فراخوان تحریم آن را داد و به دنبال جو ضد جمهوری اسلامی، حزب دموکرات کوردستان ایران هم با تاخیر همراه با این موج شد، سپس رفراندوم قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه را هم کوردستان با فراخوان کومه‌له و حزب دموکرات تحریم کرد…..
در کوردستان کومه‌له که بر اساس تفکر سوسیالیستی با تشکل‌یابی شوراها انجمن‌های زنان و کارگران را تشکیل داده بود دست اسلامیون را از کوردستان قطع کرد و در پاوه حتی با همراهی حزب دموکرات با سپاه پاسداران درگیر شد و آن‌ها را مجبور کرد عقب نشینی کنند!
در چنین شرایطی بود که خمینی رهبری وقت رژیم اسلامی ایران فراخوان به جهاد علیه کوردستان را داد، رمز واژه دفاع از کیان ملی و دفاع از ناموس در مقابل تجزیه‌طلبان و کفار بود که در نتیجه آن هزاران کورد را به خاک و خون کشیدند و در همین درگیری‌ها، کاک فواد مصطفی سلطانی از رهبران کومه‌له جانباخت!
اما این حمله به کوردستان موجب به سکوت کوردستان نشد، چرا که کوردستان انقلابی در چهار دهه گذشته همواره سنگر انقلاب برای آزادی، دموکراسی و سکولاریسم در ایران بود و در خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی با رمز ژینا ئه‌مینی / مهسا امینی آن را بار دیگر به جهانیان نشان داد.
در سالروز حمله رژیم اسلامی ایران علیه کوردستان، یاد و نام جانباختگان جنبش مقاومت کورد در روژهلات (شرق کوردستان) در مقابل تجاوز رژیم اسلامی ایران را گرامی‌میداریم، راه و رسم جنبش آزادی‌خواهانه ملت کورد همبسته با ملیت‌های ایرانی ادامه دارد و تا زمان استقرار آزادی، دموکراسی، سکولاریسم، حقوق‌بشر و عدالت اجتماعی در سراسر جغرافیای سیاسی ایران به پیش میرود و متوقف نمیشود.
آرتمیس زرین‌کوب فعال اکو-سوسیالیست و فعال حقوق کوئیر است.
*نظرات ارائه شده در اینجا و مقالات دیگر در “صفحات دیگر”  از آنِ نویسندگان آن است.
Share Button

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *