بازنشستگان معترض، حامل مشعل مبارزات روزانه، همان نسل 57 هستند

August 11, 2023

تجمع سراسری بازنشستگان در ایران؛ شعار تند علیه ابراهیم رئیسی - BBC News فارسی

فریدون

طی سالهای اخیر، یکی از ترفندهای جماعت فاشیستهای سلطنت طلب به تاسی از مرادشان ترامپ در آمریکا انگ زدن، برچسب زدن و نامگذاری‌هایی بوده که در نظرشان مخالفانشان را مطرود و مغموم کنند. نسل پنجاه و هفتی، ارتجاع سرخ و سیاه و ترهاتی از این دست، چند نمونه از این نامگذاری‌ها بوده است.

تجربه یکسال گذشته به عیان نشان داد که این افراد، ملهم از یاسمین پهلوی و مورد حمایت خود رضا پهلوی، با این نامگذاری‌ها قصد داشتند که از نسل ۵۷ که پدر و سلطنت پهلوی را به زباله دان تاریخ سپردند و اکنون در حال مبارزه تمام عیار برای برانداختن جمهوری اسلامی است، چهره‌‌ای منفی بسازند. حال آنکه آنچه هر روزه در خیابانهای شهرهای مختلف ایران در جریان است، حضور همین نسل ۵۷ در اشکال گوناگون می‌باشد. تجمعات اعتراضی هر روزه بازنشستگان در شهرهای مختلف گواه این ادعاست. در مقابل آنچه که توسط تفرقه افکنان سلطنت طلب در فضای مجازی ارائه می‌شود، فحاشی و درگیری با دیگران و خودشان به قصد ایجاد ناامیدی در میان براندازان است.

*نظرات ارائه شده در اینجا و مقالات دیگر در “صفحات دیگر”  از آنِ نویسندگان آن است.

Share Button

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *