خانواده سلطنتی انگلیس و ایرانیان عزیز

March 10, 2021

نویسنده: مجید –

مصاحبه می‌گن مارکل، همسر هری، نوه ملکه انگلیس با اُپرا وینفری هیاهوی زیادی در مطبوعات و رسانه های آمریکا ایجاد کرد. هموطنان ما هم طبق معمول پریدند وسط برای اظهار نظر. جالب اینجاست که بیشتر افکار عمومی آمریکا بعد از صحبتهای همسر نوه ملکه، احساسی منفی به خانواده سلطنتی انگلیس پیدا کردند، اما ایرانیان عزیز در پی دفاع از خانواده سلطنتی برآمدند. مقاله نویس نیویورک تایمز با تیتر “مرگ بر خانواده سلطنتی” که ترجمه “دان ویت رویال فامیلی” است، احساس عمومی آمریکاییان را از این مصاحبه نشان داد.

در این مصاحبه می‌گن مارکل گفت که با او و رنگ پوست پسرش در خانواده سلطنتی با حس نژادپرستی برخورد شده است. با این وجود آمریکاییان در کامنت های خودشان بیشتر روی موضوع نپرداختن مالیات توسط این خانواده تمرکز داشتند.

 ظاهرا هَری در حال گرفتن انتقام مرگ مادرش، دایانا، از خانوده پدرش است. اما برخی از هموطنان ما که فکر می کنند که در مطبوعات آمریکا بر علیه خانواده سلطنتی ایران صحبت می شود. این دوستان که به عنوان دفاع از آلترناتیو سلطنت همیشه از سیستم انگلیس و اسپانیا نام می برند، اکنون با زیر ضرب رفتن خانواده سلطنتی انگلیس ظاهرا ابزار دفاعی خود را در حال از دست رفتن می بینند.

مسئله جالب، برخورد خانواده سلطنتی با این موضوع بود. عکس العمل باگینگهام پالاس بسیار با آرامش بود و گفت که خیلی نژاد پرستی را جدی می گیرد و در صدد تحقیق بر می آید. حال تصور کنید که اگر خدای ناکرده کسی ایرادی به شاه یا شاهزاده و یا روحت شاد می گرفت، پاسخ طرفداران رویال فامیلی ایرانی به چه صورت می بود: اول چهار تا فحش چاروداری به شاملو و غلامحسین ساعدی و خسرو گلسرخی می دادند که چرا با ادبیات خودشان باعث انقلاب شدند. بعد به ارتجاع و سرخ و سیاه و ۵۷ی ها بد و بیراه می گفتند و خلاصه یقه درانی حالا حالاها ادامه می یافت.

*نظرات ارائه شده در اینجا و مقالات دیگر در “صفحات دیگر”  از آنِ نویسندگان آن است. سایت ایرانِ سبز هیچ مسئولیتی در قبال نظرات مطروحه ندارد.

Share Button

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *