کوبیده شدن مهر جدایی دین از حکومت بر جنبش

January 31, 2018
دی ۳۰, ۱۳۹۶

در روزهای پایانی سال میلادی گذشته، جهانیان شاهد قیام پر خروش مردم ایران بر علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی بودند. جوانان و مردم قهرمان ایران در بیش از ۱۰۰ شهر بزرگ و کوچک میهن، با شعارهای قاطع خود جهتی نوین به جنبشی که ۸ سال پیش توسط یکی از جناجهای رژیم به گروگان گرفته شده بود، دادند.
مردم با شعارهایی همچون، “اصلاح طلب، اصولگرا، دیگر تمام است ماجرا،” خط بطلان بر بازی بیست ساله ای که از زمان خاتمی در دوم خرداد ۱۳۷۶ آغاز شده بود،کشیدند. جوانان دلیر ایران همچنین با شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای، سرنگونی قطعی دیکتاتوری مذهبی را در تمامیت خود اعلام کردند. شعار نه غزه، نه لبنان، یکی دیگر از خواستهای اساسی قیام کنندگان بود که در مخالفت با ماجراجویی های منطقه ای رژیم ابراز شد. ماجراجویی هایی که طی چند دهه گذشته با نام محور مقاومت، سیاست یهود ستیزی را برای یارگیری از میان ارتجاعی ترین محافل در خاور میانه به منظور گسترش فاشیسم مذهبی به کشورها مورد استفاده قرار داده است.

اما نکته قابل توجه در قیام دی ماه در شهرها و روستاهای ایران، جهتگیری دیگری بود که مردم با خودداری از سر دادن شعارهای مشخص، جنبش سراسری ضد حکومتی را به سمت معینی سوق دادند. مردم در کوچه و خیابان با امتناع از تکرار شعارهای مذهبی، بوضوح مهر سکولاریسم را بر قیام کوبیدند. حتی در مواردی که یک مبارز مورد هدف مستقیم تیر نیروهای سرکوبگر قرار می گرفت، مردم اکیدا از گفتن لا الله الالله خودداری کردند. در شهر اراک قیام کنندگان، بلندگویی که از سوی دستگاه سرکوب در میان مردم شعار الله و اکبر سر می داد را ابتدا هو کرده و سپس وادار به فرار کردند. شعارهایی نظیر حسین حسین شعارشون- دزدیها افتخارشون و همچنین خواندن شاهنامه در مراسم تشیع جنازه کشته شدگان قیام، نمونه های دیگری از دوری آگاهانه مردم از تلفیق شعارهای مذهبی با قیام عدالت طلبانه و آزادیخواهانه است.

در کنار خودداری از سر دادن الله و اکبر و دیگر کلمات و واژه های اسلامی، مردم با حمله به امامزاده ها و حوزه های علمیه در شهرهای مختلف، بطور کاملا واضح خشم فرو خورده خود از فشارهای چهل ساله دیکتاتوری مذهبی- اسلامی را به نمایش گذاردند. تنها در یک مورد و آنهم در برابر زندان اوین دراویش شعارهای مذهبی سر دادند که نیازی به توضیح تفاوت ماهوی تفکر عرفانی دراویش با آنچه که تحت نام اسلام طی سالیان بر مردم روا شده، نیست. همچنین شعار اسلام را پله کردید، مردم را ذله کردید، پیام آشکار مردم آگاه کشورمان در مقابل استفاده ابزاری از مذهب و اسلام در تداوم فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران بود.
جنبش محرومان و آزادیخواهان ایران با قدرت تمام به پیش خواهد رفت و قطعا حکومت اسلامی حاکم بر ایران را تغییر خواهد داد. اپوزسیون واقعی رژیم می تواند با درک این واقعیت ملموس، آسانتر در کنار و پیشاپیش صفوف مردم هوشیار و آگاه ایران قرار بگیرد.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *