حسینیه جماران زیارتگاه صلح طلبان آمریکائی شد

February 26, 2013

حسن داعی، 25 فوریه 2013

لیلا زند که در همکاری تنگاتنگ با رحیم مشائی، صدها تن از صلح طلبان (قلابی) آمریکائی را به ایران برده تا با رژیم مهرپرور و صلح دوست آخوندی دوست شوند، این ساده لوحان آمریکائی و واماندگان جنگ سرد را به حسینیه جماران هم میبرد تا با ساده زیستی خمینی بعنوان یک رهبر مردمی و ضد امپریالیست آشنا شوند

————————————————————————-

لیلا زند را بسیاری از هموطنان می شناسند. ایشان عضو سازمان نایاک در آمریکا و همچنین همکار رحیم مشائی در تهران است. وظیفه لیلا زند شکار صلح طلبان آمریکائی ساده لوح یا ضد امپریالیست های وامانده در دوران جنگ سرد و وصل آنها به رژیم ایران است. شیوه کار لیلا زند نیز تورهای مسافرتی به ایران است تا این فعالان آمریکائی با رژیم صلح دوست و مهرپرور آشنا شده و در صورت امکان، هنگام بازگشت به آمریکا، گریبان اسرائیل و آمریکا را گرفته و بنفع رژیم ایران لابی کنند.

تاکنون عکس های زیادی از سفر این باصطلاح صلح طلبان در سایت فوروم منتشر شده است اما چند عکس زیر جدید است و با نگاه به آنها میتوان شیادی حکومت آخوندی و دلالان آنها را خوب شناخت و در ضمن برای این جماعت باصطلاح صلح طلب که خودشان را مترقی میخوانند تاسف خورد.

در دو عکس زیر مشاهده میکنید که لیلا زند این جماعت را به حسینیه جماران میبرد تا با رهبر مردمی و ضد امپریالیست و ساده زیستی وی آشنا شوند.

لیلا زند با فلش مشخص شده است. صلح طلبان هم از فضای روحانی حسینیه جماران لذت میبرند

حال اگر یک ایرانی وطن پرست بخواهد برای این زائران حرم امام خمینی کمی هم از خاوران و زندان اوین و چندین هزار اعدامی سخن بگوید، بدون تردید از طرف نایاک و لیلا زند بعنوان نئوکان، جنگ طلب و نوکر اسرائیل معرفی خواهد شد

دو عکس زیر نیز یک جلسه کاری بین لیلا زند و رحیم مشائی در تهران را نشان میدهد

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *