دو با دو

January 18, 2013

بابک انوری کارگردانی و نویسندگی آن را به عهده داشته است. دو با دو در جشنواره فیلم بفتا ٢٠١٢ نامزد دریافت جایزه نیز شد. موضوع فیلم دیکتاتوری را در قالب روابط معلم و دانش آموز در یک مدرسه روایت می کند و پایانی غافلگیر کننده دارد. بابک انوری فیلمساز ایرانی ساکن انگلیس است …

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *