مذاکرات پنهان آمریکا با جمهوری اسلامی

December 26, 2011

این مذاکرات که از سال 2001 شروع شد، تا قبل از آغاز جنبش در 2009 ادامه داشت. نمایندگان جرج بوش و اوباما با نمایندگان خامنه ای، احمدی نژاد و خاتمی مذاکره و بده بستان کرده اند. اسناد دادگاه فدرال، اسناد عمومی و سند ویکی لیکس در این گزارش مورد استفاده قرار گرفته اند

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *