عتراض به ضرب الاجل 31 دسامبر- گزارشی از تظاهرات واشنگتن

December 26, 2011

گزارشی از تظاهرات هموطنان در شهر واشنگتن برای تمدید ضرب الاجل 31 دسامبر در روز حضور مالکی در کاخ سفید. هزاران تن از ایرانیان مقیم آمریکا در واشنگتن گردهم آمدند تا به سیاستمداران آمریکا برای وارد کردن فشار به نوری مالکی نخست .وزیر عراق هشدار دهند. گزارش تصویری ارسالی عبدی هزارخانی برای برنامه ذره بین

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *