حنبش وال استریت و آخوندهای وطنی

November 25, 2011

ذره بین، برنامه ای از فوروم ایرانیان: در این ویدیو کیوان کابلی تلاش رژیم رژیم ایران برای سوء استفاده از جنبش وال استریت که توسط لابی هایش ناکام ماند را توضیح می دهد. ذره بین چهارشنبه ها در تلوزیون پارس. ساعت 7:30 بعدازظهر به وقت تهران، 5 بعدازظهر به وقت اروپا، و 8 صبح به وقت غرب آمریکا

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *