کارشناس: خشک شدن دریاچه اورمیه از عوامل طبیعی نیست

September 19, 2011

مصاحبه بی بی سی با علی محمدی پژوهشگر زمین شناسی در دانشگاه صنعتی زوریخ و مسئول گروه تحقیقات جامع دریاچه اورمیه از طرف سازمان زمین شناسی ایران. به گفته علی محمدی دریاچه ارومیه در 27000 سال اخیر هیچگاه در خطر خشک شدن قرار نداشته و بحران فعلی به خاطر وجود سدهاست

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *