میانکاله بهشت پرندگان مهاجر ایران است

September 8, 2011

کریم قصیم – میانکاله را پاک، حیات وحش و پرندگان مهاجر را حفظ کنیم!
میانکاله بهشت پرندگان مهاجر ایران است.
اما این بهشت مانند کل طبیعت و مراکز محیط زیستی نادر ایران گرفتار زباله, آلودگی و بی مسئولیتی ولایت فقیه است.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *