مصاحبه ای کم نظیر پخش شده در شبکۀ خبر

September 1, 2011

در این ویدئو تحلیلگر افغان در پاسخ به سؤال مجری در مورد سپردن امنیت افغانستان به کشورهای منطقه می گوید:ایران و پاکستان عامل بی ثباتی در افغانستان هستند و این دو کشور نمی توانند نقشی در ثبات افغانستان داشته باشند

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *