چرا مازیار بهاری اصرار دارد ننگ حمایت از رژيم فاشيستي را بر دوش بكشد؟

August 4, 2011

بهاری مدعی است که در تظاهرات بزرگ 23 خرداد دو سال پیش درمیدان آزادی، مآموران بسیج فقط نظاره گر مردم بودند تا اینکه عده ای از هواداران سازمان مجاهدین با کوکتل مولوتوف به پایگاه بسیج حمله کردند و همین باعث شد که بسیجیان نیز در پاسخ، به سوی مردم تیراندازی کنند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *