۵۰ میلیون دلار ناقابل برای اورانیوم

August 2, 2011

جمهوری اسلامی بار دیگر کیسه را شل کرد و۵۰ میلیون دلار از سرمایه های کشور را به کشور کوچکی در آفریقا بنام مالاوی بخشید تا از این رهگذر به معادن اورانیوم این کشور دسترسی پیدا کند. (1)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *