هاله سحابی را هم جلوی چشمانمان کشتند ! آیا هنوز هم زمان جمعه خشم ما فرا نرسیده ؟

June 1, 2011

واقعاً جمهوری اسلامی باید چه بلایی سر ما بیاورد تا صدایمان دربیاید ؟ آنچه این روزها و بخصوص امروز دیدیم کافیست که مردم هر کشوری را تا حد سرنگونی رژیم حاکم به جوش آورد ! آنوقت ما نشسته ایم و منتظریم شورای هماهنگی راه سبز امید – که نمی دانیم کیستند و کجایند – برایمان تصمیم بگیرند و راهپیمایی سکوت هماهنگ کنند و غیره و غیره !


تونس و مصر را به یاد داریم ؟ مبارزه قهرمانانه مردم سوریه را می بینیم ؟ چرا الهام نمی گیریم ؟ چرا یاد نمی گیریم ؟
چرا نشسته ایم و دلمان فقط به به این خوش است که اوباما بیاید و بگوید که اولین تظاهرات اعتراضی از تهران شروع شد ؟
خوب که چی ؟
مگر نشنیده ایم که می گویند ” کار که کرد ، آنکه تمام کرد ” ؟
از یک طرف هیچکس را و هیچ گروهی را از جمله شورای هماهنگی راه سبز قبول نداریم ، از طرف دیگر خودمان هم هیچ کاری نمی کنیم ! فقط نشسته ایم که هر از گاهی کسی بیاید و چیزی بگوید و چون توفان بر سرش خراب شویم ! همین !؟
آیا در سوریه و تونس و مصر کسی پرسید که مثلاً امام جمعه کیست ؟ آیا مهم است که ما اعتقاد مذهبی داریم یا نه ؟ اصلاً آیا اهمیت دارد که ما نماز می خوانیم یا نه ؟
چرا ما نتوانیم جمعه خشم برگزار کنیم ؟
چند نفر مانند هاله سحابی را در روز روشن و جلوی چشمانمان بکشند و ما ککمان بگزد ؟
آیا زمان اعتراض واقعی به دیکتاتوری فرا نرسیده است ؟
این رژیم همه چیزمان را دارد به باد می دهد و در صدر آن انسانیت و غیرتمان را ! امروز اگر نجنبیم ، فردا بسیار دیر خواهد و دیگر کسی نیست که بر جنازه ما اشک ماتم بریزد !
زنده باد آزادی

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *