بازداشت مادر دو برادر اعدام شده و چند نفر ديگر در مراسم خاکسپاری

May 19, 2011

مادر محمد و عبدالله٬ فيلمبردار مراسم و چند نفر ديگر دستگير شدند
مراسم تدفين محمد و عبدالله فتحی، یک همايش بزرگ عليه اعدام
به گزارش خبرنگار کميته بين المللي عليه اعدام از شاهين شهر، امروز جمعیت زیادی با تشييع پیکر دو برادر عبداله و محمد فتحی که ديروز در زندان مرکزي اصفهان اعدام شدند، اعتراض و نفرت خود عليه اعدام این دو برادر را به نمایش گذاشتند.


طبق اين گزارش صدها اتومبیل با عکسهايي از اعدام شدگان و چندين اتوبوس٬ مردمي را که براي اين مراسم آمده بودند٬ به گورستان ميبردند. در مسير راه٬ مردم بيشتري به اين حرکت پيوستند. پاساژ ملت شاهين شهر کاملا تعطيل بود. مهوش علاسوندی مادر محمد و عبداله در مسير راه بارها حرف ميزد و به مردمی که در حيابانهاي مختلف توجه اشان به اين کاروان بزرگ جلب ميشد٬ ميگفت اين مراسم تشييع جنازه دو اعدامي است. اينها در تصادف کشته نشده اند٬ بلکه اينها را ديروز در زندان اصفهان اعدام کرده اند.
دو ماشين حامل عبداله و محمد با عکسهای بزرگی که روی آنها نصب شده بود، در جلوی صف حرکت ميکرد. در محل دفن و بر سر مزار اين دو٬ به رسم بختياريها ۱۰۰ تير هوايي شليک شد. مامورين حکومت اسلامي جرات نزديک شدن به مردم را نداشتند و از دور نيروی انتظامی نظاره گر مراسم و نظاره گر خشم و نفرت مردم بود. يکي از کساني که در مراسم شليک تير هوايي شرکت داشت٬ از سوي نيروي انتظامي دستگير شد و سپس فيلمبردار مراسم هم دستگير شد.
صف مشایعت کنندگان چنان طولاني بود که دو گروه ساز و دهل يکي در اول صف و ديگري وسط صف حرکت ميکرد و ساز و دهل ميزدند و همچنين يک گروه سنج و دمام در پايان اين صف حرکت ميکردند. وقتي صف از خيابان عطار و اتوباني که کاملا بسته شده بود٬ به چهارراه رسيد٬ مهوش علاسوندی سه دقيقه سخنراني کرد. او گفت: لباس سياه نپوشيدم و از همه ميخواهم که لباس سیاه نپوشند، گريه نميکنم و گريه نکنيد. فرزندان من ديروز اعدام شدند و من به آنها گفتم با چشمان باز بميريد.
مردم زيادي آرام آرام اشک ميريختند و روحيه مادر اين دو جوان را تحسين ميکردند. در مسير راه بنرهاي بزرگي با عکسهاي اين دو جوان در خيابانها نيز نصب شده بود. بعد از دفن پيکرهاي اين دو جوان همه مردم به يک مسجد در نزديک منزل خانواده فتحي رفته و در آنجا شعر و سرود خواندند. مردم ميگفتند امشب بر سر مزار اين دو جوان رفته و شمع روشن خواهند کرد. در حضور جمعيت زيادي که آنجا بودند.
مادر محمد و عبدالله بعد از مراسم احضار شده است. گفته اند برای چند سوال و جواب احضار شده است. تا این لحظه عصر چهارشنبه خبری از دستگیر شدگان نیست.
کمیته بین المللی علیه اعدام بار دیگر جمهوری اسلامی را شدیدا محکوم میکند و به مردمی که در این مراسم شرکت کردند درود میفرستد و خواهان اعتراض برای آزادی مهوش علاسوند و سایر دستگیر شدگان است.
کميته بين المللي عليه اعدام
٢٨ اردیبهشت ١٣٩٠، ۱۸ مه

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *