مراسم خاکسپاری محمد و عبدالله فتحی

May 18, 2011

بدين وسيله به اطلاع عموم ميرسانيم که فردا چهارشنبه بيست و هشت ارديبهشت ماه ساعت هشت صبح پيکر عبدالله و محمد فتحي از خيابان عطار هفت غربي در شاهين شهر اصفهان تشييع ميشود. از همه مردم شاهین شهر و اصفهان و سایر شهرهای نزدیک تقاضا میکنیم برای ابراز همدردی با خانواده این دو برادر جانباخته و در اعتراض به اعدام جنایتکارانه آنها در اين مراسم حضور بهم رسانند.
کميته بين المللي عليه اعدام
٢٧ اردیبهشت ١٣٩٠، ١٧ مه ٢٠١١

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *