بانک تجاری ایران و اروپا در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد

April 15, 2011

چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره استفاده از بانک تجاری ایران و اروپا برای نقل و انتقال پول نفت صادراتی ایران به هند، یک روزنامه آلمانی نوشته است، تصمیم سیاسی برای قرار گرفتن نام این بانک در لیست سیاه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی اتخاذ شده است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *