اطلاعیه کانون نویسندگان ایران (در تبعید):

April 10, 2011

اطلاعیه کانون نویسندگان ایران (در تبعید): کشتار مجاهدین در پایگاه اشرف در عراق نقض آشکار حقوق انسانی است!


اطلاعیه کانون نویسندگان ایران (در تبعید): کشتار مجاهدین در پایگاه اشرف در عراق نقض آشکار حقوق انسانی است!
مطابق گزارشات گوناگونی که تاکنون منتشر شده؛ ارتش عراق، روز ١٩ فروردین ١٣٩٠ با تیربار، خودروهای زرهی و تفنگ های خودکار به اردوگاه اشرف که محل استقرار «مجاهدین خلق ایران» در عراق است، هجوم آورده است. در این حمله، تاکنون بیش از ٣٠ تن از مجاهدین کشته و بیش از ٣٠٠ تن به شدت مجروح شده اند و نیروهای نظامی عراق، برخی از ساکنان این اردوگاه نیز به اسارت گرفته اند.
دولت عراق، از رسیدن هرگونه کمک پزشکی به مجروحین این اردوگاه جلوگیری می کند و از همین رو، بسیاری از آنان در خطر مرگ قرار دارند.
دولت عراق، هم چنان مانع ورود خبرنگاران رسانه ها به این اردوگاه و انتشار اخبار مربوط به این هجوم شده است.
تبليغات خبرنامه گويا
کانون نویسندگان ایران در تبعید، هجوم نظامی و کشتار پناهندگان این اردوگاه را محکوم می کند و سانسور و جلوگیری از ورود خبرنگاران به این اردوگاه را نقض آشکار حقوق بشر و آزادی اندیشه و بیان می داند.
کانون نویسندگان ایران در تبعید، توجه همه آزادی خواهان و طرفداران آزادی اندیشه و بیان را به این فاجعه بزرگ که در راستای همکاری دولت عراق با ارتجاع جنایتکارانه جمهوری اسلامی انجام گرفته جلب می کند و خواستار قطع بی درنگ این حمله و محاصره، و آزادی اسیران و رسیدگی سریع به وضعیت مجروهان و ساکنان این اردوگاه از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر است.
کانون نویسندگان ایران در تبعید

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *