پیام نوروزی آقای اوباما در مقایسه با پیام نوروزی ایشان در دو سال قبل

March 28, 2011

در این ویدیو پیام نوروزی آقای اوباما در مقایسه با پیام نوروزی ایشان در دو سال قبل مورد بررسی قرار می گیرد. ناامید شدن آمریکا و غرب از جمهوری اسلامی و تحولات در منطقه خاورمیانه دلایل اصلی تغییر موضع اوباما نسبت به دوسال پیش است که به وضوح در پیام ایشان خودنمایی می کند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *