درهنگام تحویل سال نو یا مقلب القلوب و الابصار… بر سر سفره هفت سین جایی ندارد

March 21, 2011

در آستانه نوروز 1390 حزب سبزهای ایران به تمامی رسانه های جمعی ایرانی که به جدایی دین از دولت اعتقاد دارند، پیشنهاد می کند از ذکر چنین جملاتی در هنگام سال تحویل خودداری کنند. ایران و نوروز جاودانه اش متعلق به همه ایرانیان با هر باور دینی و مذهبی و یا غیر مذهبی است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *